Bezpieczeństwo, skuteczność i użyteczność fibryny bogatopłytkowej w chirurgii plastycznej twarzy.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania fibryny bogatopłytkowej_Keymed Baza wiedzy

Autor: Anthony P. Sclafani, MD Cel badania: Ocena bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności stosowania autologicznej fibryny bogatopłytkowej (PRFM) w chirurgii plastycznej twarzy. Metody: Wykresy medyczne ostatnich 50 pacjentów z co najmniej 3-miesięcznym okresem obserwacji, którzy zostali potraktowani przez autora z PRFM w celach estetycznych, zostały przeanalizowane pod względem zadowolenia pacjenta, obiektywnych wyników klinicznych i zdarzeń niepożądanych. Wyniki: Pacjentów badano średnio po  9,9 miesiącach (zakres, 3-30 […]

Nowe podejście w naprawie wypadania pochwy: miniinwazyjna operacja związana z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej.

Nowe podejście w naprawie wypadania pochwy: miniinwazyjna operacja związana z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej.

Poniżej przedstawiamy wyniki jednego z badań dotyczących wykorzystania fibryny bogatopłytkowej w zabiegach ginekologicznych z 2012 r. METODY Badanie prospektywne, obserwacyjne przeprowadzono na dziesięciu kolejnych kobietach wymagających zabiegu chirurgicznego z powodu wznowy wypadania pochwy (stopień II lub wyższy). Kobiety te miały wysokie ryzyko nawrotu, erozji pochwy z użyciem materiałów do wszczepienia oraz powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych po tradycyjnych chirurgicznych procedurach rekonstrukcji. Zabiegi rekonstrukcji z wykorzystaniem PRF powtórzono po 1, […]

Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii

Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii_keymed.pl

Autorzy: Maciej Michalak i Izabela Michalak STRESZCZENIE Zabiegi chirurgiczne wiążą się z ryzykiem wystąpienia komplikacji pozabiegowych. Prawidłowe gojenie tkanek jest priorytetowym czynnikiem wpływającym na sukces terapeutyczny. Gojenie uszkodzonych tkanek przez regenerację daję największe szanse utrzymania długotrwałego efektu leczenia. PRF (Platelet Rich Fibrin), czyli autogenny materiał pozyskiwany przed zabiegiem z krwi pacjenta staje się matrycą do gojenia i odbudowy tkanek. Uwalnianie przedłużone cytokin i czynników […]

Wykorzystanie potencjału fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii wieku rozwojowego

Wykorzystanie potencjału fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii wieku rozwojowego

Fibryna bogatopłytkowa jest koncentratem płytek pozyskiwanym z krwi własnej pacjenta. Zawiera szereg czynników przyśpieszających angiogenezę, tworzenie się fibroblastów i osteoblastów, przyśpiesza proces gojenia. Dzieje się tak dlatego, że w odpowiednim czasie uwalnia zawarte w sobie czynniki wzrostu, cytokiny oraz komórki (1). Po okresie zapalnym (1-4 dni) następuje etap proliferacji (2-22 dni), w trakcie którego dochodzi do nabłonkowania, angiogenezy, odkładania depozytów kolagenu oraz tworzenia tkanki […]