Certyfikaty

ISO 13485:2016

Po wielu miesiącach ciężkiej pracy możemy pochwalić się otrzymaniem certyfikatu ISO-13485:2016, który potwierdza stosowanie w naszej firmie systemu zarządzania jakością zgodnie z powyższą normą w zakresie:

“PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA ZESTAWÓW DO POZYSKANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO, FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ ORAZ DYSTRYBUCJA NIEAKTYWNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I WIRÓWEK STOSOWANYCH DO IN VITRO”

ISO 9001:2015

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma pozytywnie przeszła audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001 jest najbardziej uznanym standardem zarządzania przedsiębiorstwem i potwierdza, że usługi szkoleniowe świadczone przez naszą firmę pozostają zgodne z odpowiednimi normami i spełniają wysokie standardy jakości. Certyfikat zgodności z normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Fakt posiadania certyfikatu potwierdza wysoką jakość świadczonych przez nas usług oraz dążenie do zapewnienia wysokiej jakości rozwiązań dla naszych klientów.

Dbamy o ciągły rozwój

Od samego początku działania naszej firmy kładziemy szczególny nacisk na jakość i wysoki poziom merytoryczny. Wszystkie wyroby medyczne firmy Keymed Sp. z o.o. są zarejstrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ponadto posiadają atesty wymagane dla wyrobów medycznych.

Od kiedy postawiliśmy nasze pierwsze kroki mamy tylko jeden cel: dostarczać nowoczesne rozwiązania dla medycyny regeneracyjnej i stać się wsparciem merytorycznym w tym obszarze.

Informacja o rodzaju certyfikatów dotyczących probówek w zestawach keymed in vivo™