Nowe podejście w naprawie wypadania pochwy: miniinwazyjna operacja związana z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej.

Nowe podejście w naprawie wypadania pochwy: miniinwazyjna operacja związana z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej.
Poniżej przedstawiamy wyniki jednego z badań dotyczących wykorzystania fibryny bogatopłytkowej w zabiegach ginekologicznych z 2012 r.

METODY

Badanie prospektywne, obserwacyjne przeprowadzono na dziesięciu kolejnych kobietach wymagających zabiegu chirurgicznego z powodu wznowy wypadania pochwy (stopień II lub wyższy). Kobiety te miały wysokie ryzyko nawrotu, erozji pochwy z użyciem materiałów do wszczepienia oraz powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych po tradycyjnych chirurgicznych procedurach rekonstrukcji. Zabiegi rekonstrukcji z wykorzystaniem PRF powtórzono po 1, 6, 12, 18 i 24 miesiącach.

WYNIKI

Anatomicznie wskaźnik sukcesu wynosił 80%. Objawy wypadnięcia poprawiły się u 100% pacjentek. Aktywność seksualna wzrosła o 20% bez dyspareunii. Czas operacji był zadowalający (średnio 38,5 min). Nie stwierdzono powikłań śródoperacyjnych ani pooperacyjnych.

WNIOSKI

Wykorzystanie PRF do standardowych zabiegów naprawy wypadania pochwy przyspiesza proces gojenia oraz przywraca prawdidłową konstrukcję anatomiczną.

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka