Zapalenie sromu wyleczone osoczem bogatopłytkowym: Pierwszy odnotowany przypadek

Autorzy: July Jaimes Suarez, MD[1], Luis Vidal Conde, PhD2, Rafael Collazos Robles, MD1, Joaquin Grande Gomez, MD1, Victor Martin Díaz, MD1, Oscar Parra Rodriguez, MD1, i Yosmar Carolina Pérez-González, PhD3 Źródło: Journal of Lower Genital Tract Disease • Tom 21, Nr 4, Październik 2017 Słowa kluczowe: Zapalenie sromu, zapalenie sromu z udziałem komórek plazmatycznych (plasma cell vulvitis), […]