Plasma Complex | bogatopłytkowa fibryna komórkowa I-PRF i stelażowa S-PRF

Plasma Complex | bogatopłytkowa fibryna komórkowa I-PRF i stelażowa S-PRF
Autor: Dr Robert Kasperek

W ostatniej dekadzie XXI w. bardzo wyraźnie zauważamy dynamiczny rozwój medycyny estetycznej. Odkrywcze doniesienia wielu zespołów naukowych wytyczają nowe kierunki estetycznym zabiegom korekcyjnym.  Szczególnie wyróżniłbym cały dorobek medycyny regeneracyjnej i jej najnowsze osiągnięci naukowe, które obecnie wykorzystywane są nie tylko w medycynie estetycznej, lecz także w każdej dziedzinie medycyny.

Innowacyjne zabiegi poprawiające funkcje biologiczne starzejących się komórek coraz częściej  wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród lekarzy.  W ciągu ostatnich 20 lat przebadano wiele typów komórek macierzystych, które miały służyć do odbudowy i regeneracji tkanek. Aktualnie nauka skupia się na efektach pobudzenia tzw. komórek macierzystych ,,uśpionych”, które znajdują w wielu narządach i tkankach naszego organizmu, m.in. w szpiku kostnym, tkance tłuszczowej, krwi obwodowej, skórze, mieszku włosowym, tkance chrzęstnej i kostnej, miazdze zębowej, płucach, gałce ocznej. Potrafimy już aktywować ,,uśpione” komórki macierzyste oraz wykorzystać ich potencjał proliferacyjny oraz zdolność do wielokierunkowego różnicowania w celu regeneracji naszych komórek i tkanek.

Wykorzystujemy szereg procedur aktywujących komórki macierzyste, w których istotną rolę odgrywają również płytki krwi oraz czynniki wzrostu.
Prostota wykonania procedury,  łatwy dostęp do materiału autologicznego pacjenta oraz akceptowalny koszt terapii umożliwiają stosowanie tych procedur u większości pacjentów.

Z zabiegów medycyny estetycznej korzysta coraz więcej świadomych pacjentów, precyzyjne określających swoje oczekiwania. Żyjąc w ,,chemicznym” świecie poszukują ekologicznych terapii, które są wolne od związków chemicznych oraz konserwantów, powszechnie wywołujących uczulenia, alergie oraz inne działania niepożądane. Oczekują od lekarzy skutecznych zabiegów hamujących procesy starzenia, jednocześnie zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa.

PLASMA COMPLEX jest terapią bezpieczną, autologiczną, w której wykorzystujemy synergię działania własnych komórek macierzystych oraz fibryny strukturalnej. Fibryna strukturalna, dzięki swoim właściwościom do tworzenia włóknika w procesie krzepnięcia, staje się przeszczepem tkankowym. Na bazie tej macierzy tkankowej dochodzi do aktywacji czynników wzrostu, cytokin, komórek CD34+, leukocytów oraz wzbudzenia  ,,uśpionych” mezenchymalnych komórek macierzystych. Uruchamiamy szereg procesów naprawczych, czego efektem jest odbudowa tkanek i przywrócenie im  prawidłowych funkcji.

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka