Co to jest fibryna bogatopłytkowa i jakie są jej zastosowania w stomatologii.

Fibryna i osocze bogatopłytkowe w stomatologii_zestawy keymed.pl

Fibryna bogatopłytkowa w stomatologii

Fibryna bogatopłytkowa (PRF – ang. Platelet Rich Fibrin), to trójwymiarowa struktura fibryny, w której skoncentrowane są płytki krwi. PRF pozyskiwana jest z krwi własnej pacjenta. Stymuluje szybszą regenerację i gojenie się tkanek.

Jak działa fibryna bogatopłytkowa (PRF)?

PRF zawiera szereg czynników przyspieszających angiogenezę tj. tworzenie nowych naczyń krwionośnych, proces gojenia oraz tworzenia nowych komórek np. fibroblastów i osteoblastów. Dzięki przestrzennej strukturze PRF płytki krwi są dłużej stymulowane w miejscu podania (ok. 7 dni) do uwalniania zawartych w sobie czynników wzrostu (VEGF), cytokin, oraz migracji mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia ciała
Fibryna bogatopłytkowa to biokompatybilny, neutralny immunologicznie, autogenny materiał pozyskany w gabinecie z pobranej krwi pacjenta, który pozwala uniknąć ryzyka reakcji uczuleniowej, czy nieprzyswojenia przez organizm.

Płynna frakcja I-PRF a zaawansowana frakcja A-PRF | różnice

A-PRF DENT, to zaawansowana frakcja fibryny bogatopłytkowej, która w postaci galaretowatej masy służy do formowania naturalnych opatrunków w postaci:

→ membran – nakładanych bezpośrednio na miejsca wokół implantów w celu przyspieszenia regeneracji tkanek po wstawieniu implantów
→ korków – do wypełnienia zębodołów poresekcyjnych w celu szybszego gojenia się zębodołu i zmniejszenia bólu po ekstrakcji zęba.
→ innych materiałów służących do wypełnienia.

Jest elastyczna i podatna na formowanie, dzięki czemu łatwo się nią posługiwać i przycinać do właściwego rozmiaru. Łatwo dostosowuje się do anatomii ciała i jest wytrzymała na przeszywanie.

A-PRF DENT wykorzystywany jest w procedurach stomatologicznych, implantologicznych do szybkiej, intensywnej regeneracji tkanek miękkich i kości.

I-PRF DENT, to płynna frakcja fibryny bogatopłytkowej o wysokim stężeniu płytek krwi i leukocytów, uwalniająca czynniki wzrostu i zatrzymująca w swych przestrzeniach mezenchymalne komórki macierzyste.

Dzięki tworzącej się w tkankach strukturze przestrzennej, znajdujące się w sieci płytki krwi, krwinki białe oraz komórki macierzyste powoli uwalniane są z macierzy fibrynowej i rozpoczyna się proces odnowy tkanek, komórek oraz angiogenezy.

Płynna fibryna podana miejscowo do m.in. chorych tkanek przyzębia, ubytków okołowierzchołkowych, zmienionych chorobowo tkanek jamy ustnej. lub do zębodołów poekstrakcyjnych natychmiast wypełnia przestrzenie, tworząc trójwymiarową strukturę.

Dzięki połączeniu frakcji I-PRF z granulkami materiałów kościozastępczych otrzymujemy zwarty, elastyczny materiał do formowania przeszczepu kostnego.

Wykorzystanie fibryny bogatopłytkowej w stomatologii | przykłady

 • wypełnienie defektów kości oraz zębodołów poekstrakcyjnych

 • augmentacja kości, w przygotowaniu do leczenia implantologicznego

 • sterowana regeneracja kości

 • podniesienie dna zatoki szczękowej

 • defekty podniebienia

 • atrofia szczęki

 • alternatywa dla przyczepów łącznotkankowych

 • leczenie ubytków kostnych i recesji dziąsłowych

 • ochrona przed resorpcją spowodowaną naciskiem płata

 • aktywacja fibroblastów do tworzenia przyczepów łącznotkankowych

 • uzupełnienie braków kości

 • rewaskularyzacja w zębach niedojrzałych z nekrotyczną miazgą
 • po wyłuszczeniu dużych zmian okołowierzchołkowych
 • zamknięcie wierzchołka korzenia w czasie apeksyfikacji
 • pokrycie w przypadku perforacji komory miazg
 • leczenie endodontycznym zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołka regeneracja kompleksu miazgowo-zębinowego (rewaskularyzacja) oraz w apeksyfikacja w celu stabilizacji APTA
 • pulpotonia młodych, ale stałych zębów

⇒ Więcej o zastosowaniu osocza i fibryny bogatopłytkowej znajdziesz  TUTAJ.

⇒ Produkty dla stomatologii: A-PRF dent i I-PRF dent.

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka