Zestawy do pozyskania osocza z certyfikatem medycznym PRP ACD keymed in vivo

Zestaw do otrzymania osocza PRP ACD Keymed in vivo

Popularność zabiegów autologicznych wciąż rośnie, zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Stąd tak ważnym jest, aby rozróżnić probówki z certyfikatem od probówek do diagnostyki. Probówki medyczne PRP ACD z certyfikatem 2B wg dyrektywy MDD, to wyrób medyczny, przeznaczony do modyfikacji płynów ustrojowych, przeznaczonych do wprowadzenia do ciała. Wszystkie probówki (PRP, I-PRF/S-PRF keymed in vivo) w zestawch firmy KEYMED posiadają certyfikat CE 1936 – jednostka […]

Zapalenie sromu wyleczone osoczem bogatopłytkowym: Pierwszy odnotowany przypadek

Autorzy: July Jaimes Suarez, MD[1], Luis Vidal Conde, PhD2, Rafael Collazos Robles, MD1, Joaquin Grande Gomez, MD1, Victor Martin Díaz, MD1, Oscar Parra Rodriguez, MD1, i Yosmar Carolina Pérez-González, PhD3 Źródło: Journal of Lower Genital Tract Disease • Tom 21, Nr 4, Październik 2017 Słowa kluczowe: Zapalenie sromu, zapalenie sromu z udziałem komórek plazmatycznych (plasma cell vulvitis), […]

WYKORZYSTANIE OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO W GINEKOLOGII PLASTYCZNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ

WYKORZYSTANIE OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO W GINEKOLOGII PLASTYCZNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ Keymed

OPIS PRZYPADKU U 38-letniej pacjentki, 14 miesięcy po ciąży ukończonej cięciem cesarskim, została przeprowadzona abdominoplastyka, z transpozycją pępka. Operacja była związana z ryzykiem rozejścia się rany pooperacyjnej. Operacja trwała 3 godziny, pacjentka otrzymała cefalosporynę II generacji, na 30 minut przed nacięciem powłok brzusznych i 12 godzin po operacji heparynę drobnocząsteczkową. Zachowane były wszystkie warunki aseptyki i antyseptyki. Wystąpiła miejscowa martwica w pierwszej dobie po operacji na długości […]

O! Shot | iniekcja osocza bogatopłytkowego

O!Shot to iniekcja osocza bogatopłytkowego _Keymed

Źródło artykułu: MEDIFEM Klinika Kobiet Obecnie trwają badania nad zastrzykami z PRP (osocza bogatopłytkowego) u kobiet ze stwierdzonym FSD czyli Female Sexual Dysfunction. Stwierdza się, że nawet40% seksualnie aktywnych doświadcza zaburzeń seksualnych FSD obejmujących: zaburzenia pożądania (obniżenie lub brak libido), zaburzenia podniecenia, zaburzenia orgazmu i dyspareunia. FSD można stwierdzić na podstawie kwestionariusza FSFI (female sexual function index), po wypełnieniu którego pacjentka uzyskuje określoną liczbę punktów. […]

NOWE probówki w zestawach do pozyskania osocza bogatopłytkowego PRP keymed in vivo

PRP ACD keymed in vivo

W oparciu o najnowsze trendy i badania modyfikujące dotychczasowe metody pozyskania osocza bogatopytkowego, w tym również badania własne zdecydowaliśmy się udoskonalić zestawy do pozyskania osocza bogatopłytkowego. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje: Do zestawów wprowadzamy nowe europejskie probówki zawierające antykoagulant ACD-A, zawierający cytrynian sodu, kwas cytrynowy oraz glukozę. Antykoagulant jest dużo bardziej korzystny, niż EDTA , czy heparyna. Warunkuje lepszą stabilność płytek krwi w porównaniu […]

Osocze bogatopłytkowe a proces starzenia się skóry

Osocze bogatopłytkowe a proces starzenia się skóry_Keymed.pl

Autor: MONIKA KUREK Instytut Kosmetologii, zastępca Dyrektora Instytutu Kosmetologii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Dyrektor Instytutu dr n. med. Izabela Wróblewska STRESZCZENIE Organizm człowieka ma ogromne zdolności regeneracyjne, dlatego od kilku lat w medycynie estetycznej trwają intensywne badania nad zastosowaniem przeszczepów własnych komórek w celu „odmłodzenia skóry“. Własny materiał jest zawsze najbezpieczniejszy, a elementy składowe stanowiące o właściwościach skóry,takie jak: […]