Leczenie łysienia | zastosowanie osocze bogatopłytkowego

Leczenie łysienia z wykozrystanie osoca i fibrynybogatopłytkowej keymed in vivo

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE Osocze bogatopłytkowe jest koncentratem płytek krwi, który otrzymujemy z krwi pełnej pacjenta podczas odpowiedniej procedury odwirowania i wyizolowania tej frakcji. Po wstrzyknięciu pozyskanego PRP do tkanek rozpoczyna się proces degranulacji ziarnistości w płytkach krwi. Uwalniane są czynniki wzrostu, które mają ogromny potencjał regeneracyjny. Do tej pory wykazano ponad 30 czynników wzrostu. Czynniki wzrostu uwalniane są z płytek poprzez degranulację ziarnistości […]