Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej w leczeniu zmian zwyrodnieniowych łąkotki przyśrodkowej oraz chondromalacji III stopnia stawu kolanowego.

Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej w leczeniu zmian zwyrodnieniowych łąkotki przyśrodkowej oraz chonodromalacji III stopnia stawu kolanowego_keymed-dr-szymoniak-osipowicz

Wyniki leczenia oceniano w skali  numerycznej  (NRS – Numerical Rating Scale). Skala zawiera 11 stopni nasilenia bólu – od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, natomiast 10 najgorszy wyobrażalny ból. Przed podjęciem leczenia Pacjent podawał 7 st.  ww. skali Zastosowano 4 iniekcje fibryny bogatopłytkowej do stawu kolanowego w odstępach miesięcznych. Wnioski: Po pierwszym zabiegu uzyskano redukcję bólu w skali NRS do 4 […]