Terapie autologiczne w leczeniu bruksizmu – osocze i fibryna bogatopłytkowa

Terapie autologiczne w leczeniu bruksizmu _Keymed

Do tej pory leczenie bruksizmu opierało się na wykorzystywaniu stomatologicznych szyn relaksacyjnych oraz toksyny botulinowej, które wymagały wielomiesięcznej kuracji. Terapia osoczem i fibryną bogatopłytkową to innowacyjny sposób podejścia do leczenia bruksizmu, który polega na regeneracji grup mięśniowych uczestniczących w patomechanizmie bruksizmu. Autorska procedura wielopunktowego ostrzykiwania osoczem bogatopłytkowym oraz  fibryną bogatopłytkową  wielu grup mięśniowych daje znakomite efekty regeneracyjne i znosi wiele dolegliwości u pacjenta, takich […]