Rola komórek macierzystych w zabiegu anti-aging PLASMA COMPLEX

Rola-komórek-macierzystych-w-zabiegu-anti-aging-PLASMA-COMPLEX-keymed

Medycyna estetyczna coraz częściej sięga po naturalne metody regeneracji tkanki skórnej. Zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego oraz fibryny bogatopłytkowej są jednymi z najbardziej pożądanych zabiegów wykorzystujących moc regeneracyjną  naszego organizmu. Jednak najwięszm przełomem przełomem w  regeneracji i odnowie tkanek są komórki macierzyste.

Dlaczego są tak ważne w odbudowie tkanek?

Komórki macierzyste posiadają 3 ważne cechy, których nie posiadają inne komórki organizmu:

 1. Posiadają zdolność do nieograniczonej liczby podziałów.
 2. Posiadają zdolność do samoodnawiania własnej populacji, często przez cały okres życia organizmu.

Samoodnawianie, inaczej proliferacja to  zdolność do prowadzenia nieograniczonej liczby podziałów komórkowych w obrębie danej populacji komórek macierzystych. Oznacza to, iż komórki z tą zdolnością nigdy nie utracą swojej „macierzystości”, dając nieustannie początek następnym pokoleniom komórek podczas każdego, cyklicznego podziału komórkowego.

 1. Posiadają zdolność do różnicowania się w wyspecjalizowane komórki innych tkanek.

Jak dzielimy komórki macierzyste?

 1. Ze względu na zdolność do różnicowania:
  TOTIPOTENCJALNE – mogą różnicować się w komórki każdego typu, w tym tworzące łożysko.
  PLURIPOTENCJALNE – mogą różnicować się w każdy typ komórek dorosłego organizmu z wyjątkiem komórek łożyska.
  MULTIPOTENCJALNE – mogą dać początek kilku różnym typom komórek, z reguły o podobnych właściwościach, są to np. macierzyste komórki krwiotwórcze HSCs ,
  UNIPOTENCJALNE – mogą dać początek komórkom tylko jednego typu.
 2. Ze względu na ich pochodzenie:
 • zarodkowe komórki macierzyste (ESC) – pochodzą z komórek zarodka.
 • dorosłe komórki macierzyste (somatyczne komórki macierzyste) – znajdują się w tkankach dojrzałych organizmów – młodych i dorosłych.

Co to są hematopoetyczne komórki macierzyste i gdzie możemy je znaleźć ?

Komórki HSCs ( Hematopoetic Stem Cells) to komórki , które różnicują  w wyspecjalizowane komórki krwi . Są multipotencjalne, ponieważ mają dużą zdolność do proliferacji ( podziałów )  oraz różnicowania się w 8 do 10-ciu odrębnych linii komórkowych.

Hematopoetyczne komórki macierzyste znajdują się w szpiku, we krwi obwodowej oraz we krwi pępowinowej. Krew obwodowa stała się ostatnio głównym źródłem do pozyskania komórek HSCs, przede wszystkim do celów transplantologicznych.

Co to są mezenchymalne komórki macierzyste i gdzie możemy je znaleźć ?

Mezenchymalne komórki macierzyste (ang. MSC – Mesenchymal Stem Cells) to komórki multipotencjalne , które mają możliwość przekształcenia się w różnorodne typy dojrzałych komórek, między innymi w komórki tłuszczowe, kostne, chrzęstne, mięśniowe.

Mezenchymalne komórki macierzyste znajdziemy niemalże we wszystkich tkankach i narządach naszego organizmu: w skórze, mieszku włosa – tzw. perycyty , naczyniach włosowatych, tkance tłuszczowej, kostnej, w ścięgnach, mięśniach, miazdze zęba, w siatkówce, wątrobie, trzustce, mięśniu sercowym, również w niewielkich ilościach w szpiku kostnym, we krwi obwodowej i pępowinowej.

Komórki macierzyste wykorzystywane w zabiegu PLASMA COMPLEX?

 1. HEMATOPOETYCZNE KOMÓRKI MACIERZYSTE ( HSCs) pozyskane z krwi obwodowej pacjenta.
 2. MEZENCHYMALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE ( MSCs) znajdujące się przede wszystkim w tkance skórnej, mięśniowej, mieszku włosa , naczyniach włosowatych.

Komórki macierzyste dają początek nowym liniom komórkowym w tkankach wymagających regeneracji.

HSCs

Hematopoetyczne komórki macierzyste znajdują się we frakcji fibryny komórkowej, którą pozyskujemy w wyniku odwirowania krwi pełnej pacjenta. Komórki HSCs wstrzyknięte do tkanek ulegają aktywacji – namnażają się , różnicują w brakujące linie komórek krwi budujących układ krwionośny i odpornościowy. Komórki HSCs mają również zdolność do różnicowania się w komórki innych tkanek ( np. komórki skóry, mięśni, włosa , naczyń krwionośnych). Są to tkanki o odmiennym pochodzeniu embrionalnym. Komórki HSCs nabywają wówczas cechy funkcjonalne tych tkanek – mówimy wówczas o zjawisku plastyczności komórek macierzystych.

MSCs

Fibryna komórkowa wstrzyknięta do tkanek uruchamia m.in. mezenchymalne komórki macierzyste do działania. Do tej pory komórki te były w stanie spoczynku. Komórki mezenchymalne po wzbudzeniu dzielą się i różnicują w nowe linie  komórkowe, których brakuje tkankom w złożonym procesie regeneracji .  Najczęściej tworzą się z nich nowe linie adipocytów , chondroblastów i osteoblastów. Kiedy zakończy się proces odbudowy , pojawia się sygnał , który kończy podziały i komórki te z powrotem wracają w stan uśpienia , oczekując na kolejne wzbudzenie np. po uszkodzeniu tkanek.

Rozpoczyna się proces namnażania linii komórkowych w celu odbudowy ubytków tkankowych.

Komórki macierzyste w ostatniej dekadzie stały się przedmiotem badań w wielu dziedzinach medycyny. To z nimi naukowcy wiążą ogromne nadzieje związane z odnową i regeneracją narządów oraz tkanek ludzkiego organizmu. Obecnie prowadzi się zaawansowane badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu wielu chorób, w tym chorób skóry: bielactwa, dystroficznej odmiany pęcherzowego oddzielania się naskórka, różnych typów łysienia. Komórki macierzyste odgrywają istotną rolę w leczeniu owrzodzeń oraz trudno gojących się ran.

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka