Projekt badawczy

“Ocena skuteczności terapii Plasma Complex w przebudowie tkanki skóry w obrazowaniu ultradźwiękami wysokiej częstotliwości.”

CEL BADANIA

Celem badania była ocena gęstości akustycznej skóry u pacjentów poddanych terapii Plasma Complex. W celu oceny skuteczności terapii wykorzystano urządzenie do ultrasonografi wysokiej częstotliwości rzędu 75 MHz, pozwalające obrazować wszystkie warstwy skóry, ocenić jej grubość, strukturę wewnętrzną czy zawartość włókien kolagenowych. W badaniu wzięło udział 5 pacjentów w wieku 35 -64 lat z oznakami starzenia się skóry. W okresie 3 miesięcy u każdego pacjenta wykonano serię 3 zabiegów Plasma Complex , w odstępie ok. 4-5 tygodni w okolicach łuku jarzmowego, bruzdy nosowo-wargowej i kącików ust. Przed każdym zabiegiem u pacjentów wykonano pomiar gęstości skóry w miejscach poddanych zabiegowi Plasma Complex.

Efekty

Efekt przebudowy tkanki skórnej potwierdzony wzrostem gęstości akustycznej badanych tkanek obserwujemy już 1 miesiąc po drugim zabiegu, a więc w 3 miesiącu od rozpoczęcia terapii Plasma Complex. Poprawa gęstości akustycznej skóry widoczna była w badanych obszarach u wszystkich pacjentów.

Potwierdzono, iż zastosowanie fibryny strukturalnej i komórek macierzystych CD34+ w terapii Plasma Complex skutecznie regeneruje tkankę i spowalnia proces starzenia się skóry. Badanie jest początkiem dalszych obserwacji klinicznych, których celem będzie wykazanie skuteczności terapii Plasma Complex w przywróceniu tkance skórnej prawidłowej budowy i funkcji.

Poniższe obrazy ultrasonograficzne: [1], [2], przedstawiają zmianę gęstości akustycznej skóry * w obszarze łuku jarzmowego poddanej serii 3 zabiegów Plasma Complex.

* Gęstość akustyczna jest to zdolność tkanki do odbicia fali ultradźwiękowej. Jest to skala bezwzględna znormalizowana w zakresie od 0 -255.

[1] Prawy łuk jarzmowy – obraz ultrasonograficzny z zastosowaniem głowicy 75 Mhz w terapii Plasma Complex. Czerwone cyfry określają gęstość akustyczną tkanki: 14 – przed pierwszym zabiegiem, 10 – przed 2 zabiegiem, 47 – przed 3 zabiegiem

[2] Policzek – obraz ultrasonograficzny z zastosowaniem głowicy 75 Mhz w terapii Plasma Complex. Czerwone cyfry określają gęstość akustyczną tkanki: 8 – przed pierwszym zabiegiem, 4 – przed 2 zabiegiem, 11,76 – przed 3 zabiegiem.

Ryc. [3] Prawy łuk jarzmowy. Wykres zmian gęstości akustycznej w czasie terapii Plasma Complex u 5 pacjentów. Skumulowany obraz warstwowy 3D.

Prowadzący:
Robert Kasperek – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny estetycznej. Ukończył Wydział Lekarski UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (1997). 21 lat pracuje jako lekarz internista. Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie. Od 15 lat prowadzi własny gabinet medycyny estetycznej. Wykładowca i uczestnik wielu kongresów i szkoleń. Od 3 lat szkoli lekarzy z nowoczesnych technik regeneracyjnych.