Osocze bogatopłytkowe a proces starzenia się skóry

Osocze bogatopłytkowe a proces starzenia się skóry_Keymed.pl

Autor: MONIKA KUREK

Instytut Kosmetologii, zastępca Dyrektora Instytutu Kosmetologii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Dyrektor Instytutu dr n. med. Izabela Wróblewska

STRESZCZENIE

Organizm człowieka ma ogromne zdolności regeneracyjne, dlatego od kilku lat w medycynie estetycznej trwają intensywne badania nad zastosowaniem przeszczepów własnych komórek w celu „odmłodzenia skóry“. Własny materiał jest zawsze najbezpieczniejszy, a elementy składowe stanowiące o właściwościach skóry,takie jak: kolagen, elastyna czy kwas hialuronowy tworzą bardzo skomplikowane wzajemnie łączące się struktury.

PRP – to zabieg z grupy zabiegów biostymulacyjnych. Biostymulacja w ostrzykiwaniu krwią opiera się głównie na wykorzystaniu czynników wzrostu uwalnianych z trombocytów, a wpływających bezpośrednio na procesy regeneracyjne skóry. Dzięki zastosowaniu osocza bogatopłytkowego możemy uniknąć powikłań powstających podczas używania innych wolumetrycznch wypełniaczy syntetycznych, a dzięki wykorzystaniu czynników wzrostu z własnej krwi dłużej cieszyć się młodością. Słowa kluczowe: starzenie się skóry, PRP, osocze bogatopłytkowe, białka krwi, czynnik wzrostu, biostymulacja.

WPROWADZENIE

Celem niniejszej pracy jest analiza zastosowania osocza bogatopłytkowego, pozyskanego z naszej krwi i podanego w formie iniekcji badź zabiegu mezoterpaii igłowej lub standardowej maski, do uruchomienia kaskady zjawisk regeneracyjnych zachodzacych w tkance skórnej oraz bezpośrednio wpływających na spowolnienie procesu starzenia się.

ROZWINIĘCIE

Proces starzenia się jest nieodzownym elementem naszego życia. Stąd ze względu na zmiany zachodzące w skórze oraz skutki działania czynników zewnętrznych bardzo ważna jest codzienna, prawidłowo dobrana pielęgnacja. Wraz z upływem lat struktura naszej skóry ulega ciągłym zmianom. Zachodzące w niej procesy polegają głównie na zmianach w strukturze warstwy brodawkowej skóry. Następują zmiany degeneracyjne i dochodzi do zaniku elastycznych włókien odpowiedzialnych za elastolizę. Jednocześnie w wyniku metaloproteinazy-1, będącej efektem nadmiernego działania promieni słonecznych oraz palenia tytoniu, następuje degradacja w postaci niszczenia włókien kolagenowych [1].

O procesie starzenia się decydują: czynniki genetyczne, ogólny stan zdrowia, status hormonalny, czynniki środowiskowe, zwłaszcza promieniowanie słoneczne oraz styl życia, na który składa się: dieta, stres i nikotynizm. Starzenie się skóry to głównie zespół zmian zachodzących w skórze każdego z nas w miarę upływu
czasu oraz wskutek działania czynników zewnętrznych. Dotyczy to skóry całego ciała, ze zróżnicowaniem zmian w obrębie twarzy i reszty ciała.

Wyróżniamy dwa główne czynniki sprawcze, zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne – powodujące starzenie się skóry.

  • Starzenie wewnątrzpochodne to proces fizjologiczny, który rozpoczyna się już po 25 r.ż. Uwarunkowanejest rodzajem skóry, fototypem i mimiką. Może być uwarunkowane również hormonalnie i wtedy mówimy o starzeniu się po 50 roku życia. Związane jest ono przede wszystkim ze zmiejszonym stężeniem estrogenów, hormonu wzrostu oraz DHEA.
  • Starzenie zewnątrzpochodne głównie predysponowane jest przez promniowanie UV, warunki klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, styl życia (alkohol, papierosy, chroniczne przemęcznie) [2,3].
Prawdziwie rewolucyjny trend w medycynie estetycznej to PRP (platelet-rich-plasma) czyli osocze bogatopłytkowe zawierające czynniki wzrostu z krwi, dzięki którym można stworzyć indywidualny eliksir młodości. Czynniki wzrostu zawarte w osoczu pobudzają komórki skóry do odbudowy, dzięki czemu odzyskuje ona młodzieńczą witalność. Skóra staje się gładsza, bardziej elastyczna, widocznie młodsza.

Regeneracja z użyciem komórek autologicznych (ACR) to biostymulacja komórek skóry właściwej poprzez zastosowanie techniki iniekcji, wykorzystującej bioaktywne osocze bogatopłytkowe (PRP) pacjenta, które zawiera także leukocyty. Celem iniekcji jest stymulacja,regeneracja starzejących się i uszkodzonych komórek tkanki skórnej i podskórnej oraz wytwarzanie nowej tkanki skóry [4].

Osocze bogatopłytkowe to koncentrat autologicznych płytek ludzkiej krwi w niewielkiej ilości osocza, w którym stężenie wynosi 1 000 000 płytek na mm3. Oznacza to dwu- lub trzykrotność normalnego stężenia w pełnej krwi przy pH 6,5-6,7 (pH krwi pełnej =7,0- 7,2). Osocze to nazywa się także autologicznym żelem płytkowym, osoczem bogatym w czynniki wzrostu (PRGF) lub autologicznym koncentratem płytkowym. PRP to także koncentrat podstawowych białkowych czynników wzrostu, które – jak już udowodniono – są aktywnie wydzielane przez płytki podczas procesu gojenia ran. PRP zawiera trzy białka krwi, znane jako
cząsteczki adhezyjne: fibrynę, fibronektynę i witronektynę. Ponieważ wszystkie elementy składowe otrzymywane w PRP charakteryzują się pochodzeniem autologicznym, ryzyko miejscowej reakcji immunologicznej zostało wykluczone.

Leukocyty i aktywowane płytki krwi zaczynają wydzielać białka sygnalizacyjne (chemokiny), które stymulują migrację makrofagów z tkanki łącznej. Makrofagi muszą „oczyścić teren”, co umożliwia rozpoczęcie procesu odbudowy tkanki. Rozpad alfaziarnistości aktywowanych trombocytów powoduje uwalnianie czynników wzrostu. Stymulują one migrację i proliferację niezróżnicowanych komórek mezenchymalnych. Następnie te komórki macierzyste stają się komórkami czynnościowymi, pełniącymi określone funkcje. Leukocyty także wydzielają czynnik wzrostu (VEGF), który stymuluje tworzenie się nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę). Cząsteczki adhezyjne, polipeptydy, enzymy, witaminy, a także oligoelementy wyizolowane w osoczu pełnią kluczową rolę w aktywacji i różnicowaniu komórek macierzystych. Cząsteczki te są niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu metabolizmu w związku z aktywowanymi komórkami [5].

Reakcją organizmu na proces starzenia się są działania regenerujące. Kaskada gojenia, obserwowana w przypadku każdego uszkodzenia skóry, wskazuje, że określone składniki osocza krwi, takie jak: trombocyty i leukocyty, odgrywają istotną rolę we wszystkich fazach regeneracji tkanki. Zabieg jest wykonywany w Polsce od grudnia 2008. Jednakże od 10 lat metoda ta funkcjonuje w medycynie, m.in. w chirurgii plastycznej, ortopedii, kardiologii, okulistyce, stomatologii. Stosowana była i jest powszechnie w przypadku ciężkich oparzeń. W medycynie estetycznej obecna jest od 3 lat, głównie w Europie – w krajach takich jak Francja, Włochy, Wielka Brytania, a także w Japonii.

Zestaw do wykonania zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, jest produktem w 100% biokompatybilnym. Działa poprzez aktywację płytek krwi zawartych w osoczu bogatopłytkowym i przyczynia się do produkcji specyficznych czynników wzrostu, które pobudzają procesy regeneracji tkanek, wspomagają proces angiogenezy, aktywują mezenchymalne komórki macierzyste, pobudzają fibroblasty do tworzenia nowego kolagenu.

Przystępując do wykonywania zabiegu pobiera się jest krew od pacjenta. W zależności od celu zabiegu (mezoterapia, maska, wypełnienie) – od 1 do 3 probówek (każda ok. 7-10  ml). Krew pobierana jest próżniowo, tj. z zastosowaniem specjalnego zestawu z igłą motylkową; lekarz nie ma bezpośredniego kontaktu z krwią. Następnie krew zostaje odwirowana w probówce, w której znajduje się specjalny żel separujący czerwone krwinki od osocza bogatopłytkowego. Osocze jest zagęszczane 2-4 krotnie, w efekcie otrzymujemy od 3-4 ml osocza.

Zabieg występuje w 3 wersjach, tzn. otrzymana „krew” może mieć 3 procedury przygotowania i podania, w zależności od tego, jakie są cele terapeutyczne: mezoterapia, wypełnienie, maska. Gotowy produkt wstrzykuje się pacjentowi na zasadzie klasycznej mezoterapii, bądź liniowo wzdłuż fałdu lub zmarszczki. Preparat przygotowuje się podobnie jak do mezoterapii, lecz wylewa się go na papierową maskę, którą następnie aplikuje się na skórę. Po zabiegu osiągamy przyspieszony proces gojenia, idealny po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, peelingach wysokostężonych czy laseroterapii.

Zabieg z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego znajduje zastosowanie w przypadku skór wymagających rewitalizacji (skóra zmęczona, z brakiem napięcia skóry, niejednolitym kolorytem, skóra wysuszona), a także z oznakami starzenia się (fałdy, zmarszczki, zapadnięta skóra, zmniejszona gęstość skóry), po zabiegach medycyny estetycznej (regeneracja skóry, przyspieszenie gojenia), z łysieniem typu męskiego, dla osób poszukujących produktów naturalnych oraz z ryzykiem wystąpienia alergii. Zabieg z wykorzystaniem osocza nie daje tylko prostego wypełnienia, ale pobudza komórki własnego organizmu do regeneracji
i rekonstrukcji tkanek [6].
W wyniku zabiegu następują: rewitalizacja skóry, wygładzenie i ujednolicenie kolorytu skóry, poprawa elastyczności, napięcia i gęstości skóry, remodeling włókien kolagenowych, poprawa ukrwienia skóry, wygładzenie zmarszczek i fałd – wolumetryczna terapia biostymulująca komórki skóry, przyspieszenie procesów gojenia po zabiegach medycyny estetycznej. Jak każdy zabieg w medycynie estetycznej posiada on przeciwwskazania, a są nimi: zespoły dysfunkcji płytek, krytyczna małopłytkowość, niedobór fibrynogenu, niestabilność hemodynamiczna, posocznica, zakażenia ostre i przewlekłe ,przewlekłe schorzenia wątroby, terapia antykoagulacyjna (w odniesieniu do wypełniaczy) , zażywanie aspiryny. Możliwe powikłania po zabiegu najcześciej związane są z iniekcją i sprowadzają się do: możliwości powstawania zakrzepów, urazów (uszkodzenia) nerwów, powstawania krwiaków/ siniaków oraz zakażeń wtórnych.

ZAKOŃCZENIE

Podawanie osocza bogato płytkowego w skórę uruchamia proces, którego zadaniem jest stymulowanie komórek macierzystych do namnażania oraz pobudzanie fibroblastów do wytwarzania nowego kolagenu, co ma doprowadzić do regeneracji i odnowy skóry, jej nawilżenia i odmłodzenia [7]. Proces starzenia się naszej skóry związany jest bowiem ze spowolnieniem odnowy komórek naszego ciała i ich zmniejszoną zdolnością do regeneracji skóry. Zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego przeprowadzany w gabinecie medycyny estetycznej to proces szybki i prosty. Iniekcje PRP+ Trombiny w ramach terapii wypełniaczami działają inaczej niż znane wypełniacze farmaceutyczne ze stabilizowanego kwasu hialuronowego (pochodzącego z fermentacji bakteryjnej). Wstrzykiwanie PRP w zmarszczki uruchamia inne procesy. Nie chodzi tu o wypełnienie zmarszczek, ale o stymulowanie fibroblastów do wytwarzania nowego kolagenu (3
i 4) . Biostymulacja ma doprowadzić do regeneracji naskórka, nawilżenia i odmłodzenia skóry [8].

Osocze bogatopłytkowe daje nową, przełomową szansę dla medycyny estetycznej, wykorzystującą autologiczne komórki krwi. Istnieje wiele dowodów skuteczności tej metody. Zabieg daje dobry stosunek ceny do jakości wykonanego zabiegu, co sprzyja dużemu zaufaniu pacjenta. Zwiększona prolioferacja komórek
skóry oraz migracja mezynchemalnych komórek macierzytych powoduje wzrost syntezy kolagenu oraz powstanie nowych naczyń krwionośnych.

Najbardziej spektakulanym efektem terapii osoczem bogatopłytkowym w walce z naturalnym procesem starzenia się skóry jest wprost proporcjonalna zależność między koncentracją czynników wzrostu a dynamiką procesu regeneracji tkanek.

Piśmiennictwo
1. Marie-Claude M. Kosmetologia i farmakologia skóry. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie; 2006.
2. Adamski Z, Kaszuba A, editors . Dermatologia dla kosmetologów. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010.
3. Callan A. Zdrowa skóra. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 1999.
4. Lown JA, Ivey JG. Evaluation of a solid phase red cell adherence technique for platelet antibody screening. Transfus Med.
1991.
5. Bielecki T , Gazdzik TS, Arendt J et al. Antbacterial effect of autologous platelet gel enrich with growth factors and other active substances. In vitro study. J Bo Surg Br 2007; 89 :417-420.
6. Regeneris. Osocze bogatopłytkowe[cyt. 27.02.2012]. Dostępny na URL: http:// regeneris.pl
7. Kłak R. Osocze bogatopłytkowe – nowe możliwości terapii autologicznej w medycynie estetycznej. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologów Estetycznych, 9-11 grudnia 2010 Łódź. Dermatol Estet 2010; 11/12 :438-439.
8. Surowiak P, Olszański R, Osocze bogatopłytkowe – immunohistochemiczna analiza wpływu na fibroblasty i analiza
skuteczności klinicznej. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologów Estetycznych, 9-11 grudnia 2010 Łódź. Dermatol Estet 2010; 11/12 :438-439.

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka