Osocze bogatopłytkowe w okulistyce

Osocze bogatopłytkowe w okulistyce_Autologiczne krople do oczu_Keymed

Osocze bgatopłytkowe w okulistyce

Zabiegi na bazie fibryny bogatopłytkowej należą do działu medycyny regeneracyjnej. Zarówno bogatopłytkowa fibryna komórkowa I-PRF (ang. Injectable Platelet Rich Fibrin) , jak i strukturalna S-PRF (ang. Structured Platelet Rich Fibrin) pozyskiwane są z krwi własnej pacjenta, a następnie podawane w celach terapeutycznych.

Ludzki organizm posiada ogromny potencjał do szybkiej regeneracji i odbudowy. W momencie uszkodzenia tkanek uruchamia naturalne mechanizmy, prowadzące do aktywacji procesów odpowiedzialnych za gojenie. Jednym z kluczowych elementów tego procesu są płytki krwi oraz komórki macierzyste.

Nowoczesna medycyna sięga po substancje odpowiedzialne za stymulację procesów naprawczych, występujące naturalnie w naszym organizmie. Medycyna regeneracyjna coraz więcej uwagi poświęca takim czynnikom naprawczym, jak: płytki krwi, czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste. Słusznie upatruje się w nich klucz do poprawienia jakości oraz przedłużenia życia ludzkiego.

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Osocze bogatopłytkowe to koncentrat płytek krwi, zawieszony w niewielkiej ilości osocza. Płytki krwi, poza udziałem w procesie hemostazy, uczestniczą również w regeneracji uszkodzonych tkanek. W momencie powstania uszkodzenia wydzielane są do krwioobiegu liczne chemokiny i cytokiny, mające za zadanie przekazanie informacji o stanie uszkodzonej tkanki oraz aktywację komórek – monocytów, granulocytów obojętnochłonnych, fibroblastów oraz płytek krwi. Aktywne trombocyty uwalniają ze swojego wnętrza ziarnistości komórkowe, zawierające czynniki wzrostu i czynniki krzepnięcia. Uruchomiona zostaje kaskada koagulacji oraz rozpoczyna się proces gojenia.

Główne czynniki wzrostu, biorące udział w tym procesie, to: TGF-ß (transforming growth factor beta), PDGF (platelet derived growth factor), EGF (epithelial growth factor), VEGF (vascular endothelial growth factor) oraz bFGF (basic fibroblast growth factor). Są to białka, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych i regeneracyjnych. Indukują syntezę DNA, pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu oraz syntezy macierzy międzykomórkowej, mają wpływ na proliferację i migrację komórek do miejsca uszkodzenia oraz tworzenie nowych naczyń krwionośnych [1, 2]. Ponadto regulują sekrecję kolagenazy i odpowiadają za różnicowanie i wzrost liczby keratynocytów [3]. Badania in vitro pokazują wzrost syntezy proteoglikanów i kolagenu po podaniu osocza bogatopłytkowego, w porównaniu z osoczem ubogopłytkowym [4].

AUTOLOGICZNE KROPLE DO OCZU │ wskazania

  •  zespół suchego oka
  •  ciężkie zaburzenia powierzchni oka związane z suchością oka
  •  zespół Sjogrena
  •  owrzodzenia rogówki i dystrofia
  •  powierzchniowe punkcikowe zapalenie rogówki
  •  keratopatie (zwyrodnienia rogówki) – neurotroficzna i z utratą tkanki nabłonkowo-zrębowej (w następstwie chemicznych lub fizycznych urazów)
  •  GvHD oka
  •  PED (Persistent Corneal Epithelial Defects) – uporczywe
  • wady nabłonka po przeszczepieniu rogówki
  • łagodzenie objawów po LASIK OSS

OCULUS PRP SYSTEM™ in vivo

Innowacyjny system do przygotowania, przechowywania i aplikacji autologicznych kropli do oczu. Poznaj zalety zestawu!

JAKOŚĆ – każdy z elementów zestawu posiada niezbędne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa do stosowania w medycynie

KOMPATYBILNOŚĆ – elementy tworzą znormalizowany, w pełni zamknięty system próżniowy, samoczynnie pobierający krew.

SKUTECZNOŚĆ – podczas wirowania warstwa osocza bogatopłytkowego skutecznie zostaje odseparowana od warstwy erytrocytów, znajdującej się w dolnej części probówki. Odseparowane osocze bogatopłytkowe stanowi idealnie przygotowany materiał do zabiegów.

STERYLNOŚĆ – każda z probówek oraz każdy z elementów są sterylne i pakowane są osobno.

PROSTOTA  ZABIEGU – nowoczesna technika vacuum umożliwia szybkie i łatwe napełnienie aplikatorów osoczem bogatopłytkowym. Pacjent otrzymuje zestaw sterylnych aplikatorów z osoczem bogatopłytkowym.

SZYBKOŚĆ ZABIEGU – igła z holderem stanowi jeden element, co przyśpiesza czas poboru krwi i obniża ryzyko rozszczelnienia probówki

ZESTAW WOLNY OD SZTUCZNYCH AKTYWATORÓW – zestaw nie zawiera chlorku wapnia, który aktywuje płytki krwi już w probówce. Czynniki wzrostu uwalniane z płytek aktywowane są w sposób naturalny, po podaniu osocza bogatopłytkowego do oka.

Brzmi interesująco? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

KONTAKT

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka