Osocze a fibryna bogatopłytkowa – właściwości i rożnice

Fibryna vis osocze bogatopłytkowe Keymed_różnice

Metody autologiczne z zastosowaniem osocza i/lub fibryny bogatopłytkowej wykorzystują autologiczny materiał dawcy (jednocześnie biorcy) do celów terapeutycznych w wielu dziedzinach medycyny, w tym w zabiegach odmładzających. Obydwie te metody cechuje łatwa dostępność materiału oraz uproszczona i szybka procedura otrzymania materiału.

Osocze i fibryna bogatopłytkowa | cechy wspólne i definicje

 • Uproszczona i szybka procedura otrzymania materiału
 • Łatwa dostępność materiału
 • SKUTECZNOŚĆ
  • przyspieszony proces gojenia
  • stymulacja wzrostu kości i tkanek miękkich
  • przyspieszony proces angiogenezy
  • redukcja stanów zapalnych
  • redukcja dolegliwości bólowych
 • BEZPIECZEŃSTWO
  • brak reakcji uczuleniowych
  • brak ryzyka mutacji
  • redukcja ryzyka infekcji
 • BIOKOMPATYBILNOŚĆ
  • zgodność tkankowa
  • brak ngatywnego oddziaływania na własne tkanki
Osocze bogatoplytkowe
Fibryna bogatopłytkowa
Osocze bogatopłytkowe jest koncentratem płytek krwi, który otrzymujemy z krwi pełnej pacjenta podczas odpowiedniej procedury odwirowania i wyizolowania tej frakcji.
Po wstrzyknięciu pozyskanego PRP do tkanek rozpoczyna się proces degranulacji ziarnistości w płytkach krwi. Uwalniane są czynniki wzrostu, które mają ogromny potencjał regeneracyjny.
Do tej pory wykazano ponad 30 czynników wzrostu.
Czynniki wzrostu uwalniane są z płytek poprzez degranulację ziarnistości α, po około 10 minutach od rozpoczęcia procesów krzepnięcia krwi oraz procesu regeneracji tkanek.
Fibryna bogatopłytkowa to materiał autologiczny pozyskiwany z krwi własnej pacjenta.
Fibryna w odróżnieniu od osocza, po podaniu do tkanek tworzy trójwymiarową przestrzeń. W przestrzeniach  trójwymiarowej sieci fibryny umiejscowione są wysokie stężenia płytek krwi, czynników wzrostu, komórki macierzyste HSCs oraz leukocyty.
Wszystkie te elementy składowe fibryny odgrywają bardzo istotną rolę w regeneracji tkanek.

Więcej o czynnikach wzrstu pisalismy TUTAJ.

Osocze i fibryna bogatopłytkowa | różnice

W odróżnieniu od osocza fibrynę możemy pozyskać w postaci płynnej oraz w postaci stałej. Osocze pozyskujemy tylko w postaci płynnej.

Osocze i fibryna bogatopłytkowa | różnice w pozyskaniu

Osocze bogatoplytkowe
Fibryna bogatopłytkowa
W celu pozyskania osocza bogatopłytkowego musimy dodać antykoagulant (cytrynian sodu, heparyna), dzięki czemu zatrzymujemy proces krzepnięcia, otrzymujemy płynne osocze bez włóknika ( fibryny ).
Niektóre procedury obejmują podanie chlorku wapnia do otrzymanego osocza w celu ponownej aktywacji procesu krzepnięcia. Żel w probówce ma za zadanie ułatwić odseparowanie i odciągnięcie pozyskanego osocza z probówki.
Do otrzymania fibryny bogatopłytkowej nie potrzebujemy żadnych dodatkowych substancji chemicznych.
 • BEZ ANTYKOAGULANTU
 • BEZ CHLORKU WAPNIA
 • BEZ ŻELU SEPARUJĄCEGO

Osocze i fibryna bogatopłytkowa | różnice w składzie

Osocze bogatoplytkowe
Fibryna bogatopłytkowa
 •  PŁYTKI KRWI
 •  CZYNNIKI WZROSTU:  PDGF, TGF, EGF, IGF,VEGF
 • PŁYTKI KRWI
 • CZYNNIKI WZROSTU:  PDGF, TGF, EGF, IGF,VEGF
 • KOMÓRKI MACIERZYSTE
 • LEUKOCYTY
 • FIBRYNA

Osocze i fibryna bogatopłytkowa | różnice w regeneracji tkanek

Osocze bogatopłytkowe najczęściej wykorzystujemy do przebudowy istniejących tkanek. Fibrynę bogatopłytkową do rewitalizacji i uzupełnienia ubytków tkankowych.

Osocze bogatoplytkowe
Fibryna bogatopłytkowa
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ TKANKI
skóra jest słabo napięta, z drobnymi zmarszczkami,  potrzebuje rewitalizacji
REWITALIZACJA I UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW TKANKOWYCH
zmarszczki głębokie, fałdy, bruzdy, kurze łapki, ubytki tkanek, gdy potrzebne jest wypełnienie blizn po trądziku

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka