Komórki macierzyste w medycynie estetycznej

Komórki macierzyste w medycynie estetycznej_Plasma Complex_keymed

Rozwój medycyny regeneracyjnej

W obecnej dekadzie XXI w. bardzo wyraźnie zauważamy dynamiczny rozwój medycyny estetycznej i regeneracyjnej . Odkrywcze doniesienia wielu zespołów naukowych wytyczają nowe kierunki estetycznym i regeneracyjnym zabiegom korekcyjnym.
Szczególnie wyróżniłbym cały dorobek medycyny regeneracyjnej i jej najnowsze osiągnięcia naukowe. W ciągu ostatnich 20 lat przebadano wiele typów komórek macierzystych, które służą do odbudowy i regeneracji tkanek. Komórki te, dzięki swojej plastyczności, zdolności do samoodnawiania i różnicowania się wyspecjalizowane linie komórkowe, są często wykorzystywane dla ratowania zdrowia i życia pacjenta.  Komórki macierzyste coraz częściej stają się codziennym narzędziem w leczeniu i profilaktyce starzenia się skóry w medycynie estetycznej.

Rola i wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie estetycznej

Pacjenci korzystający z zabiegów medycyny estetycznej, coraz precyzyjniej określają swoje potrzeby. Żyjąc w świecie bazującym na produktach chemicznych, poszukują ekologicznych terapii, wolnych od związków chemicznych oraz konserwantów, nie wywołujących uczuleń, alergii oraz innych działań niepożądanych. Oczekują zatem od lekarzy skutecznych zabiegów hamujących procesy starzenia, jednocześnie zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa.
Dlatego w gabinetach medycyny estetycznej wykorzystujemy szereg autologicznych, bezpiecznych procedur aktywujących komórki macierzyste.
W obrębie skóry komórki macierzyste zlokalizowanie są w wielu tzw. niszach: w obrębie błony podstawnej naskórka znajdują się komórki macierzyste odpowiadające za regenerację naskórka po urazach; w mieszku włosowym, torebce włóknistej i brodawce włosa komórki macierzyste odpowiadają za wzrost i odbudowę włosa; w naczyniach krwionośnych tzw. perycyty dają początek fibroblastom oraz regulują napięcie naczyń krwionośnych; w skórze właściwej komórki macierzyste stanowią potencjalne źródło melanocytów.

Zastosowanie komórek macierzystych odgrywa istotną rolę w zahamowaniu procesów starzenia się tkanki skórnej. Jeśli leczymy pacjenta fibryną bogatokomórkową, możemy odbudować poszczególne struktury tkankowe: naskórek, skórę właściwą, tkankę podskórną, mięśniową. Wynika to z właściwości hematopoetycznych komórek macierzystych (CD34+), zawartych w fibrynie bogatokomórkowej oraz wzbudzenia mezenchymalnych komórek macierzystych znajdujących się w błonie podstawnej naskórka, w skórze oraz w naczyniach krwionośnych.

Mezenchymalne komórki macierzyste, oprócz zdolności do proliferacji, wykazują efekt przeciwzapalny poprzez stymulację cytokin przeciwzapalnych oraz hamowanie szkodliwego działania cytokin prozapalnych. Właściwości te mają szczególne znaczenie w przewlekłych stanach zapalnych oraz w redukcji tworzenia się bliznowacenia czy blizn przerostowych. W zależności od wskazań zabieg ostrzyknięcia wykonujemy śródskórnie, w skórę właściwą, czy nawet podskórnie.
Komórki macierzyste wykorzystujemy w terapii łysienia, np. typu angrogenowego , w celu regeneracji całych mieszków włosowych oraz odwrócenia patologicznego mechanizmu powodującego utratę włosów. Wykonujemy wówczas serię kilku zabiegów ostrzyknięcia skóry głowy odpowiednio przygotowanymi preparatami autologicznymi zawierającymi komórki macierzyste, np. fibryną bogatokomórkową.

W związku z pojawieniem się nowych badań i publikacji fibrynę bogatą w hematopoetyczne komórki macierzyste możemy obecnie pozyskiwać prostą metodą z krwi obwodowej.

Rola fibryny strukturalnej S-PRF oraz fibryny bogatokomórkowej I-PRF w procedurze Plasma Complex

PLASMA COMPLEX jest bezpieczną, autologiczną terapią , w której wykorzystujemy synergię działania własnych hematopoetycznych komórek macierzystych oraz fibryny strukturalnej. Podczas procesu wirowania wykorzystującego małą siłę odśrodkową w krótkim czasie, uzyskujemy mieszaninę komórek CD34+, płytek krwi z czynnikami wzrostu oraz leukocytów zawieszonych we frakcji fibryny.

Otrzymana fibryna bogatokomórkowa ma ogromny potencjał regeneracyjny dla wielu obszarów naszego ciała. Pozyskaną frakcję fibryny możemy potraktować jako przeszczep autologiczny naszej tkanki i w sposób kontrolowany podać w miejsce wymagające odbudowy bądź regeneracji, czy to będzie dotyczyło skóry, naskórka, tkanki podskórnej, mięśniowej, kostnej, chrzęstnej czy włosów.

Fibryna strukturalna, dzięki swoim właściwościom do tworzenia włóknika w procesie krzepnięcia, staje się autologicznym przeszczepem tkankowym, w którego przestrzeni zawieszają się hematopoetyczne komórki macierzyste, płytki krwi z czynnikami wzrostu oraz leukocyty. Na bazie tej macierzy tkankowej dochodzi do dalszej aktywacji czynników wzrostu, cytokin, komórek CD34+, leukocytów oraz wzbudzenia ,,uśpionych” mezenchymalnych komórek macierzystych.

Procedura Plasma Complex polega na ostrzyknięciu fibryną strukturalną S-PRF oraz fibryną bogatokomórkową I-PRF uszkodzonych tkanek, wymagających regeneracji. Uruchamia szereg procesów naprawczych, czego efektem jest odbudowa tkanek i przywrócenie im prawidłowych funkcji. Prostota wykonania procedury, łatwy dostęp do materiału autologicznego pacjenta oraz akceptowalny koszt terapii umożliwiają stosowanie procedury Plasma Complex u większości pacjentów.

Badanie poziomu zadowolenia pacjentów z efektów terapii Plasma Complex

Celem badania:  określenie poziomu zadowolenia pacjentów z efektów terapii Plasma Complex. Dodatkowo pacjenci oceniali poziom bólu odczuwanego podczas zabiegów. Do subiektywnej oceny służyła ankieta, w którą pacjenci wypełniali w trakcie terapii.

ZAKWALIFIKOWANI PACJENCI

W badaniu wzięło udział 14 ochotników w wieku 35-63 lata, z oznakami starzenia się skóry.
Na podstawie wywiadu lekarskiego wykluczono u  pacjentów stosowanie leków przeciwzakrzepowych, NLPZ , kwasu acetylosalicylowego, ciążę , karmienie piersią , choroby nowotworowe, hematologiczne, choroby z autoimmunoagresji.

PRZEBIEG BADANIA

U każdego z pacjentów wykonano 3 zabiegi Plasma Complex w odstępie 4-6 tygodni. Podczas każdego zabiegu  pobierano krew z żyły łokciowej i wirowano ją, aby uzyskać odpowiednio frakcje S-PRF i I-PRF, które podawano w formie iniekcji w miejsca wymagające regeneracji: okolice łuku jarzmowego, bruzdy nosowo-wargowej, kącików ust, zmarszczek palacza, powiek dolnych, kącików oczu  i policzków. U jednego z pacjentów ostrzyknięto skórę głowy w celu zahamowania procesu łysienia.

WYNIKI

Pacjenci w ankiecie oceniali wygląd skóry, poziom jej nawilżenia i jędrność w skali 1 (b. słaba) do 5 (b. dobra). Oceny dokonali przed pierwszym zabiegiem i ponownie po drugim oraz po trzecim zabiegu. U wszystkich pacjentów nastąpiła poprawa kondycji skóry po serii 3 zabiegów. Pacjenci zgłosili poprawę nawilżenia i jędrności skóry o 1-2 stopnie w skali 5- stopniowej [wykres nr 1].

Bardzo satysfakcjonujące wyniki otrzymano u pacjenta z oznakami łysienia [zdjęcia].

Pacjenci określali również poziom bólu w skali 1 (brak bólu) do 10 (b. duży ból) podczas wykonywania zabiegów ostrzyknięcia. Podczas pierwszego zabiegu ostrzyknięcia pacjenci określili ból w zakresie 5-8 w skali 10 – stopniowej. Ciekawą obserwacją jest spadek odczucia bólu u pacjentów podczas 2-go i 3-go zabiegu średnio o 1-2 stopnie [wykres nr 2].

Podsumowując, terapia Plasma Complex jest skuteczną procedurą , która poprawia kondycję skóry, nawilża ją i ujędrnia, a tym samym zwiększa poziom zadowolenia pacjentów z terapii. Co więcej, procedura ta jest dobrze tolerowana przez pacjentów. Terapia Plasma Complex jest skuteczna w terapii łysienia, wymaga zapewne w przyszłości kolejnych  badań na większych i bardziej zróżnicowanych grupach pacjentów w celu określenia efektywności terapii. Cały proces regeneracji i odbudowy tkanek może trwać nawet do 12 miesięcy , stąd zabieg należy wykonać 3 razy w odstępie 4 tygodni, aby jak najlepiej wzbudzić proces regeneracji .

Podsumowanie

Innowacyjne zabiegi poprawiające funkcje biologiczne starzejących się komórek coraz częściej  wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród lekarzy. Obserwacje i badania, które trwają od lat, pokazują bardzo dobre efekty zastosowania komórek macierzystych oraz frakcji fibrynowych w wielu dziedzinach medycyny. Spektakularne poprawy gojenia się tkanek miękkich i kości w impantologii , ortopedii, chirurgii, oparzeniach czy przewlekłych owrzodzeniach skłaniają nas do coraz szerszego stosowania nowych autologicznych technik w przyszłości.

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka