Dofinansowanie szkoleń Keymed dla lekarzy

Dofinansowanie szkoleń dla lekarzy KEYMED

Skorzystaj ze szkoleń z dofinansowaniem!  Szkolenia organizowane przez naszą firmę dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z możliwością uzyskania dofinansowania do 100% ceny ze środków unijnych (PARP).

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

 • Poziom krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności do wysokości jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych BUR),
 • Poziom regionalny – dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego).

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PODMIOTOWYCH SYSTEMÓW FINANSOWANIA

 • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia;
 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, która przedstawia aktualne propozycje kursów, szkoleń, a nawet studiów podyplomowych na terenie całego kraju. To nie tylko źródło informacji o możliwościach szkoleniowych, ale także sposób na zwrot od 50 do 100% poniesionych kosztów.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PODMIOTOWYCH SYSTEMÓW FINANSOWANIA

 • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia;
 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, która przedstawia aktualne propozycje kursów, szkoleń, a nawet studiów podyplomowych na terenie całego kraju. To nie tylko źródło informacji o możliwościach szkoleniowych, ale także sposób na zwrot od 50 do 100% poniesionych kosztów.

Profil Keymed w BUR ® https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=52445

Aktualne szkolenia https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=52445&mozliwoscDofinansowania=0https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=52445&mozliwoscDofinansowania=0

 • TERAPIA PLASMA COMPLEX – ZASTOSOWANIE INNOWACYJNEJ, AUTORSKIEJ I BEZPIECZNEJ TERAPII W REGENERACJI I ODBUDOWIE TKANEK SKÓRY WYKORZYSTUJĄCEJ SYNERGIĘ DZIAŁANIA SKONCENTROWANYCH CZYNNIKÓW WZROSTU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH CD34+. KURS ZAAWANSOWANY.
 • LIPOSUKCJA STRZYKAWKOWA ORAZ PODSTAWY LIPOSUKCJI SPRZĘTOWEJ. KURS PODSTAWOWY.
 • LIPOTRANSFER LIPO PRF. PRZESZCZEP TKANKI TŁUSZCZOWEJ W POŁĄCZENIU Z KOMÓRKOWĄ FIBRYNĄ BOGATOPŁYTKOWĄ PRF W OKOLICE TWARZY ORAZ DŁONI. KURS ŚREDNIOZAAWANSOWANY.
 • LIPOTRANSFER LIPO PRF. PRZESZCZEP TKANKI TŁUSZCZOWEJ W POŁĄCZENIU Z KOMÓRKOWĄ FIBRYNĄ BOGATOPŁYTKOWĄ PRF W OKOLICE PIERSI ORAZ POŚLADKÓW. KURS ZAAWANSOWANY.
 • BRUKSIZM KURS PODSTAWOWY. ZASTOSOWANIE TECHNIK ŁĄCZONYCH Z OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO ORAZ FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ W TERAPII BRUKSIZMU.
 • BRUKSIZM KURS PODSTAWOWY Z ROZSZERZONĄ LICZBĄ GODZIN PRAKTYCZNYCH. ZASTOSOWANIE TECHNIK ŁĄCZONYCH Z OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO ORAZ FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ W TERAPII BRUKSIZMU.
 • BRUKSIZM KURS MASTERCLASS. ZASTOSOWANIE TECHNIK ŁĄCZONYCH Z OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO ORAZ FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ W TERAPII BRUKSIZMU.
 • PROLOTERAPIA KURS PODSTAWOWY. ZASTOSOWANIE TECHNIK ŁĄCZONYCH Z OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO ORAZ FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ W PROLOTERAPII SCHORZEŃ KRĘGOSŁUPA – ODCINEK SZYJNY, PIERSIOWY.
 • PROLOTERAPIA KURS ŚREDNIOZAAWANSOWANY. ZASTOSOWANIE TECHNIK ŁĄCZONYCH Z OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO ORAZ FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ W PROLOTERAPII SCHORZEŃ KRĘGOSŁUPA – TECHNIKI OSTRZYKNIĘCIA MIĘŚNI I PUNKTÓW SPUSTOWYCH WSZYSTKICH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA
 • OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE I FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA W MEZOTERAPII TWARZY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKOLICY CZOŁA, POLICZKÓW, ŁUKU JARZMOWEGO, BRUZDY NOSOWO-WARGOWEJ. KURS: POZIOM PODSTAWOWY
 • OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE I FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA W MEZOTERAPII TWARZY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKOLICY CZOŁA, POLICZKÓW, ŁUKU JARZMOWEGO, BRUZDY NOSOWO-WARGOWEJ. KURS: POZIOM PODSTAWOWY Z ROZSZERZONYM BLOKIEM PRAKTYCZNYM
 • OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE I FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA W MEZOTERAPII TWARZY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKOLICY DŁONI I SZYI ORAZ MEZOTERAPII DEKOLTU. KURS: POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY.
 • MEZOTERAPIA OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM I FIBRYNĄ BOGATOPŁYTKOWĄ W WYMAGAJĄCYCH OBSZARACH SKÓRY: OKOLICE OCZU I USTA. KURS ZAAWANSOWANY.
 • ZASTOSOWANIE TECHNIK ŁĄCZONYCH Z WYKORZYSTANIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO ORAZ KOMÓRKOWEJ FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ W ZABIEGACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OKOLIC TWARZY, SZYI, DEKOLTU I DŁONI METODĄ GŁĘBOKICH PODAŃ. KURS ZAAWANSOWANY.

Jak zdobyć dofinansowanie na szkolenie?

Wniosek należy złożyć bezpośrednio u Operatora działającego na terenie danego województwA. Warto zatem dokładnie sprawdzić adres jego siedziby lub filii. Sposób działania oraz zasady, według których przyznawane jest dofinansowanie, różni się w zależności od regionu Polski.

Listę operatorów znajdziesz tutaj →  https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

 1. Zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia.
 2. Złóż w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

Jak to działa?

Przedsiębiorca wyszukuje szkolenie na stronie BUR, następnie zgłasza się do operatora działającego na terenie województwa, właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy.

 • Zakłada swój profil na platformie BUR jako firma.
 • Pracownik zakłada profil na platformie BUR jako pracownik.
 • Operator po rozpatrzeniu wniosku nadaje przedsiębiorcy unikalny numer „ID wsparcia”.

Ważne!

Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu, tzn., że jeśli firma jest zarejestrowana np. w Poznaniu, ale ma kilka oddziałów wojewódzkich, to wniosek o dofinansowanie dla pracowników każdego z oddziałów regionalnych należy składać w województwie wielkopolskim.

Kontakt w sprawie szkoleń

Szczegóły oferty i rezerwacje terminów realizowane są bezpośrednio przez przedstawicieli firmy Keymed

Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko- Pomorskie, Pomorskie (bez Trójmiasta), Gorzów Wielkopolski, Lubuskie.
☎️ Beata Mazurkiewicz | +48 506 031 919

Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Warmińsko–Mazurskie, Trójmiasto.
☎️ Marcin Zatorski | +48 506 031 717

Dolnośląskie, Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie.
☎️ Joanna Sobańska | +48 506 031 716

Biuro Keymed
☎️ Katarzyna Kamińska │ +48 506 031 614

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka