Czynniki wzrostu uwalniane przez płytki krwi | podstawowe informacje

Czynniki wzrostu uwalniane przez płytki krwi

Osocze bogatopłytkowe jest koncentratem płytek krwi, który otrzymujemy z krwi pełnej pacjenta podczas odpowiedniej procedury odwirowania i wyizolowania tej frakcji. PRP (platelet rich plasma) to autologiczny koncentrat płytek krwi zawieszonych w niewielkiej ilości osocza.

Czynniki wzrostu uwalniane przez płytki krwi, których najważniejszą cechą jest ich zdolność do przylegania do uszkodzonych miejsc w organizmie. Hamują ewentualne krwawienie i dając impuls do procesów naprawczych. A nazwa czynniki wzrostu wzięła się od tzw. ziarnistości alfa, z których czynniki są uwalniane w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek w trakcie procesu krzepnięcia krwi. Ziarnistości znajdują się one wewnątrz płytek i są magazynami substancji białkowych zwanych właśnie czynnikami wzrostu.
Inaczej mówiąc czynniki te po prostu białka biorące udział w skomplikowanych mechanizmach naprawy i regeneracji tkanek. Są elementem komunikacji pomiędzy komórkami, bo trzeba wiedzieć, że przekazują sobie informacje. Czynniki przekazują sygnały do odpowiednich komórek działając na receptory zawarte w ich błonach komórkowych. W taki sposób dzięki czynnikom dochodzi do aktywacji aktywację ważnych mechanizmów: ukierunkowanej (nie chaotycznej) migracji komórek nazywanej chemotaksją, dalej namnażanie się komórek, a potem i ich różnicowanie. Wymienione procesy pełnia najważniejszą rolę właśnie w gojeniu się tkanek. Jeśli chcemy zrozumieć istotę zjawiska musimy poznać chociaż kilka podstawowych szczegółów.

Podstawowe czynniki wzrostu uwalniane przez płytki krwi odpowiedzialne za procesy gojenia, uwalniane przez płytki krwi:

  • PDGF – płytkowopochodny czynnik wzrostu
  • TGF-b – transformujący czynnik wzrostu beta
  • EGF – czynnik wzrostu nabłonków
  • VEGF – naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu
  • IGF – insulinopodobny czynnik wzrostu
  • bFGF – czynnik wzrostu fibroblastów

Cechą wspólna tych substancji jest to, że pobudzone raz – powodują produkcję nowej tkanki kostnej albo naprawę tkanek miękkich w miejscu, gdzie zostały podane.

Podwyższone stężenia czynników wzrostu, czyli stężenia wyższe niż normalnie występujące w naszych organizmach, aktywują biologiczne procesy, tj.:

  • chemotaksji – przywoływania komórek;
  • angiogenezy – tworzenia nowych naczyń;
  • proliferacji – namnażania komórek;
  • różnicowania

Czynniki wzrostu uwalniane są z płytek poprzez degranulację ziarnistości α, ok. 10 minuty od inicjacji procesów krzepnięcia krwi. Większość czynników wzrostu uwalniana jest z trombocytów w ciągu pierwszej godziny i po przejściu przez błonę komórki macierzystej natychmiast wiąże się z sąsiadującymi błonami komórkowymi w miejscach receptorowych. Receptory transbłonowe aktywują następnie szlak sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, który z kolei wpływa na ekspresję odpowiednich genów. Fakt, iż czynniki wzrostu nie wnikają do komórki jest istotny, ponieważ w takiej sytuacji nie występują działania mutagenne a jedynie stymulacja normalnego procesu gojenia.

Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu preformowanych, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym czasie trombocyt obumiera a funkcje stymulacji gojenia przejmują makrofagi.

Czynniki wzrostu mają ogromny potencjał regeneracyjny. Odpowiedzialne są za wzrost syntezy kolagenu kolagenu, mitozę komórek, wzrost naczyń krwionośnych, stymulują migrację innych komórek do uszkodzonych miejsc w tkankach. Indukują proces różnicowania się komórek w wyspecjalizowane komórki pełniące konkretne funkcje w tkance.

Bezpieczeństwo

PRP jest preparatem autologicznym i jako taki nie stanowi źródła zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby czy HIV. Jedynym zagrożeniem może wydawać się trombina wołowa dodawana do osocza bogato płytkowego jako aktywator krzepnięcia. Nieprawidłowa odpowiedź na ten składnik bywa jednak rzadka. Taki problem nie występuje przy korzystaniu z zestawów do pozyskania osocza bogatopłytkowego Keymed in vivo, w których trombina wołowa nie ma zastosowania. Więcej o produktach Keymed TUTAJ.

Istotny jest fakt, że czynniki wzrostu nie wnikają do komórek, dzięki czemu nie istnieje ryzyko mutagenezy, mamy wyłącznie do czynienia ze stymulacją normalnego procesu gojenia.

Jak przy każdym zabiegu muszą być zachowane odpowiednie warunki, a sam zabieg muszą przeprowadzać wykwalifikowani fachowcy. Wtedy podanie czynników wzrostu nie wiąże się z ryzykiem. Procedurę uważa się za bezpieczną. Czynniki są przecież całkowicie naturalną substancja, nie dodaje się do nie żadnych związków chemicznych. Uzyskiwaną są wyłącznie z krwi pacjenta, któremu natychmiast po przygotowaniu są na powrót podawane. Nie występuje ryzyko transmisji chorób wirusowych, lub reakcji uczuleniowej. Sam proces przygotowania odbywa się w hermetycznych jałowych pojemnikach.

Medycyna poszukuje panaceum, czyli cudownego leku leczące wszystkie schorzenia, ale jak wiadomo dotychczas nie udało się takie znaleźć, czy opracować. Dlatego również czynniki wzrostu nie są lekiem idealnym na każdą chorobę. I nie taką mają pełnić rolę. Są induktorem naturalnych procesów naprawczych organizmu. By zadziałały musi być obecność lub potencjał do zaistnienia reakcji naprawczej. Po podaniu czynników ta reakcja zostaje zwielokrotniona.

Zapoznaj się z naszą bazą wiedzy TUTAJ.

Źródła: http://www.artromedical.pl/czynniki-wzrostowe-leczenie-biologiczne; http://czynnikiwzrostu.pl/informacje-o-prp-i-czynnikach-wzrostu/;  https://keymedpolska.pl/baza-wiedzy/

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka