Bezpieczny gabinet w okresie epidemii i nie tylko

Cel podstawowy: Zabezpieczenie zdrowia personelu oraz ograniczenie możliwości zakażenia krzyżowego między pacjentami i personelem.

KROK 1  – WYWIAD

TELEFONICZNA WERYFIKACJA zdrowia pacjentów podczas umawiania pacjentów na wizyty:

 • Wywiad o stanie zdrowia pacjenta – ogólnolekarski diagnozujący problem terapeutyczny pacjenta.
 • Wywiad epidemiologiczny w kierunku wykluczenia występowania objawów COVID-19 u pacjenta.

Wywiad obejmuje: wykluczenie kontaktów pacjenta z możliwymi osobami zakażonymi coronavirusem w ciągu ostatnich 14 dni, wykluczenie wyjazdów za granicę w ciągu ostatnich 14 dni na tereny szczególnie zagrożone, gdzie występuje duży odsetek zakażonych i duża liczba zgonów – Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Chiny czy Korea Południowa*.

KROK 2  – ZALECENIA

TELEINFORMACJA O PRZEBIEGU WIZYTY

Po przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym, w sytuacji, gdy wywiad epidemiologiczny w kierunku choroby COVID-19 jest ujemny, potwierdzamy wizytę w gabinecie.

Informujemy pacjenta, aby przybył do gabinetu sam, informujemy o konieczności podpisania ankiety przeprowadzonej telefonicznie oraz o zasadach obowiązujących w gabinecie podczas procedury przyjmowania pacjenta.

Zasady „Bezpieczny Gabinet”

   Infografika „Bezpieczny Gabinet”

KROK  3 – WIZYTA PACJENTA W GABINECIE

Zasada nr 1 – Wyznacz powierzchnie czyste i tzw. „brudne”.

Pomieszczenia czyste – obszar, w którym personel medyczny i pacjent poruszają się w warunkach maksymalnie sterylnych:

 • PACJENT: maseczka, czepek (opaska), rękawiczki, fartuch, jednorazowe worki na obuwie,
 • PERSONEL MEDYCZNY: maseczka, rękawiczki, okulary (przyłbica), fartuch, obuwie medyczne.

Pomieszczenia „brudne” – miejsce, w którym pacjent przychodzi, dezynfekuje ręce, przebiera się przed wizytą.

Zasada nr 2 – Wyznacz przerwy pomiędzy wizytami

UWZGLĘDNIJ CZAS NA DEZYNFEKCJĘ GABINETU ZABIEGOWEGO I POCZEKALANI.

 • Podczas umawiania pacjentów na wizytę należy wydłużyć maksymalnie odstęp między pacjentami do takiego czasu, aby nie mieli oni możliwości spotkać się w poczekalni.
 • Między wizytami należy zabezpieczyć czas ok. 30 min. na dezynfekcję powierzchni w gabinecie oraz na odkażenie lampą UV C przez minimum 15 minut gabinetu, w którym odbywała się konsultacja (zabieg) oraz poczekalni. Jeżeli zabieg wiązał się z przerwaniem ciągłości tkanek – czas naświetlania wydłużamy do 30 min.

Zasada nr 3 – Bezpieczna wizyta

 • Unikamy witania się z pacjentem poprzez uścisk dłoni – wystarczy skinienie głową.
 • Po wejściu pacjenta prosimy o odkażenie rąk i założenie jednorazowego ubrania ochronnego. Środek odkażający powinien znajdować się bezpośrednio przy wejściu (instrukcja użycia środka dezynfekującego – nie dotykamy ręką, tylko łokciem) + kosz na odpady + maseczka + czepek+ ochraniacze foliowe na buty, fartuch jednorazowy dla pacjenta.
 • Staramy się maksymalnie zminimalizować ilość personelu do najbardziej niezbędnych osób, które muszą brać udział w zabiegach.
 • Zachowujemy ostrożność podczas zabiegów ograniczając do minimum kontakt z wydzielinami pacjenta.
 • Zabiegi wykonujemy w fartuchach jednorazowych, maskach, przyłbicach lub okularach, rękawicach oraz stosujemy sprzęt jednorazowy.
 • Stosujemy zabezpieczenie na kozetki – okłady jednorazowe.
 • Po każdej wizycie pacjenta przeprowadzana jest dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniami ultrafioletowymi za pomocą lamp UV-C.

Zasada nr 4 – Wyposażenie gabinetu

 • Dozowniki z mydłem,
 • Dozowniki ze środkiem dezynfekującym,
 • Ręczniki papierowe
 • Kosze na odpady medyczne i niemedyczne
 • Foliobut – urządzenie z foliowymi ochraniaczami na obuwie
 • Fartuch jednorazowego użytku,
 • Rękawiczki jednorazowego użytku,
 • Okulary, przyłbice,
 • Czepki, opaski jednorazowego użytku,
 • Sterylne narzędzia – jednorazowego użytku, bądź do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie,
 • Lampa UV do gabinetu, do poczekalni
 • Autoklaw
 • Termometr bezdotykowy
* Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów I Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020:
 W obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem transmisji lokalnej koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, zgodnie z zaleceniami ECDC rekomenduje się przyjąć następujący sposób postępowania:
 • Osobą spełniającą kryteria przypadku podejrzanego o COVID-19 jest pacjent z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z objawów: KASZEL, GORĄCZKA, DUSZNOŚĆ
 • Dodatkowo prawdopodobieństwo COVID-9 wzrasta, jeśli wystąpiło jedno z poniższych:
 1. bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach
 2. wywiad podróży lub pobytu w ostatnich 14 dniach, licząc od początku choroby, w regionie w którym odnotowano zachorowania na COVID-19
 3. ciężki stan wymagający hospitalizacji przy braku innej etiologii mogącej tłumaczyć obraz kliniczny.
W wyniku dodatniego wywiadu , pacjent powinien być poinformowany telefonicznie o dalszym postępowaniu .

Ostatnie wpisy

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

4 / 2023

Autologiczne krople do oczu – czyli krople z krwi własnej pacjenta

Okulistyka

12 / 2021

Jeden zestaw, wiele możliwości! Beauty Cells / Pełna mezoterapia autologiczna

Medycyna estetyczna

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM poparzenie rogówki

11 / 2021

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego OCULUS PRP SYSTEM w okulistyce

Okulistyka